Användarvillkor

Säkerhet

Inveztors produktionsmiljö ligger i Microsofts molnplattform Azure och använder sig endast av tjänster som tillhandahålls där. Det gäller allt från själva webbapplikationen, användarhantering, inloggningslösning till datalagring. Således bedöms grundsäkerheten vara väldigt hög. All datatrafik går krypterad över HTTPS/SSL.

Datalagring

När det gäller data från användare så lagras endast den minimala mängd information som behövs för att tillhandahålla den funktionalitet som applikationen utgör. Nedan redogörs för samtliga fält som lagras i samband med att användaren skapar ett konto och lägger till ett innehav i en portfölj, vare sig det görs manuellt eller via import:

 • - Användarnamn
 • - Epost-adress
 • - Namn på portfölj(er)
 • - Namn på värdepapper
 • - Antal/andelar för värdepapper
Valfria fält (vid import försöker applikationen fylla i så mycket som möjligt):
 • - Alias för värdepapper
 • - Genomsnittligt anskaffningsvärde för värdepapper
 • - Avgift för värdepapper
 • - Målfördelning för värdepapper
 • - Måltolerans för värdepapper
 • - Födelseår (om man vill se aktuell kurs för AP7 Såfa)

Marknadsdata

 • - Marknadsdata/kurser för aktier och övriga instrument hämtas från Yahoo Finance
 • - Fondinnehav hämtas från Finansinspektionen
 • - Fondinnehav för Lysas fonder är sammanställt av Inveztor baserat på information från Lysa*
 • - NAV-kurser för Lysas fonder hämtas direkt från Lysa*
 • - Realtidsprognos för Lysas fonder hämtas från Lysakoll
 • - NAV-kurser för ett urval av fonder uppdateras manuellt (normal sett varje vardag kväll)
 • - Valutakurser hämtas från Fixer
 • - Rabatterade fondavgifter hämtas från SAVR (vid import från SAVR)*

* Observera att Inveztor inte är ett samarbete med Lysa, SAVR eller något annat institut

Ansvarsbegränsning

Inveztor och dess upphovsman ("Inveztor") ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras i applikationen direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av applikationens innehåll. Inveztor ansvarar inte, i förhållande till användaren eller mot tredje man, för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster. Vi ansvarar inte heller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Inveztor eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli.

Inveztor har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Inveztor. Inveztor har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Inveztors leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Inveztor eller applikationens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras.

Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Inveztor friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i egen handel. Inveztor bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Inveztor används eller tolkas.