Importera innehav

Inveztor kan importera innehav från ett flertal olika källor till en ny eller befintlig portfölj. Finns redan samma värdepapper i en befintlig portfölj så uppdateras dess antal och anskaffningsvärde

brand

Fil

 1. Logga in på Avanza och navigera till Min Ekonomi > Analys
 2. Välj Hämta uppgifter om mitt innehav och spara filen
 3. Välj filen du sparade i Inveztors import-dialog
Obs: har du samma värdepapper i flera olika konton så läggs dessa ihop till ett (1) innehav i Inveztor

brand

Urklipp

 1. Logga in på MinPension och följ sedan API-länken till dina pensionstillgångar.
 2. Tryck Ctrl+A och Ctrl+C för att placera informationen i urklipp
 3. Tryck Importera i Inveztors import-dialog [*]

brand

Fil

 1. Logga in på Lysa och välj Kundinfo i menyn
 2. Välj Din data och ladda ner Transaktioner för det konto du vill importera
 3. Välj filen i Inveztors import-dialog
Obs: avgift samt avkastning i % för de enskilda fonderna är uppskattningar baserade på transaktionerna

brand

Alternativ 1 - urklipp

 1. Logga in på Nordnet och gå till depåöversikten för det konto du vill importera
 2. Tryck Ctrl+A och Ctrl+C för att placera sidan i urklipp
 3. Tryck Importera i Inveztors import-dialog [*]

Alternativ 2 - fil

 1. Logga in på Nordnet och gå till depåöversikten för det konto du vill importera
 2. Ovanför den värdepapperstyp du vill importera, välj Ladda ner CSV-fil och spara filen
 3. Välj filen du sparade i Inveztors import-dialog

brand

Alternativ 1 - urklipp

 1. Logga in på SAVR och gå till Innehav > Fonder
 2. Välj Visningstyp Avancerad eller Avancerad med graf och tryck sedan Ctrl+A och Ctrl+C för att placera sidan i urklipp
 3. Tryck Importera i Inveztors import-dialog [*]
Obs: har du samma fond i flera olika konton så läggs dessa ihop till ett (1) innehav i Inveztor

Alternativ 2 - urklipp

 1. Logga in på SAVR och gå till det konto du vill importera, välj fliken Fonder
 2. Välj Visningstyp Avancerad eller Avancerad med graf och tryck sedan Ctrl+A och Ctrl+C för att placera sidan i urklipp
 3. Tryck Importera i Inveztors import-dialog [*]

* Alternativt spara urklippet i en fil och välj att importera filen istället. Det kan fungera bättre om urklippsfunktionen inte fungerar eller stödjs av webbläsaren (ex. Firefox). Ev. får du en fråga från webbläsaren där du måste ge Inveztor tillåtelse att läsa urklipp.